aslfoundation


 

Inleiding cursusaanbod

U wilt alle ins en outs van ASL op foundation niveau leren kennen? Dat kan uiteraard op verschillende manieren worden gerealiseerd. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden geschetst.

In Company

ASL Foundation wordt vaak in de vorm van een In Company training verzorgd. De cursus vindt dan plaats op uw locatie en de cursusinhoud kan natuurlijk worden aangepast aan de eigen bedrijfssituatie. Er zijn meer mogelijkheden in de tijdstippen dat de training wordt gegeven en zeker bij een wat grotere groep cursisten is de prijs per cursist vergeleken bij een Open inschrijving zonder meer aantrekkelijk. Nadelen zijn er ook: de kans op storingen van de cursus door collega's die voor een vraag binnen komen lopen is veel groter en er is uiteraard geen interactie met mensen buiten de eigen organisatie. Een goede docent zorgt ervoor dat in de cursus voldoende voorbeelden van gebruik van ASL in andere organisaties voor het voetlicht komen.

Voor verdere informatie en het aanvragen van informatie / offerte: ASL Foundation - In Company.


Open inschrijving / rooster

Naast de In Company cursussen is ASL Foundation ook te volgen via een cursus op basis van Open inschrijving / rooster. Regelmatig worden cursussen op diverse locaties georganiseerd, waar iedereen zich voor kan inschrijven. Groot voordeel is ook dat het vaak kleine groepen zijn waar ruim aandacht is voor eigen vragen en praktijkuitwerkingen. Daarnaast vinden de meeste cursisten het voordelig dat er ook personen van andere bedrijven deelnemen. Bij een Open inschrijving is er wel vaak een vaststaand rooster, wat natuurlijk wel in de eigen agenda moet passen.

Voor verdere informatie en online inschrijving: ASL Foundation - Open inschrijving.


Online / E-learning

Hoewel e-learning alweer lang bestaat in de wereld, worden toch relatief weinig cursussen volgens dit model gegeven. Toch, op het moment dat Open inschrijving niet schikt, een In Company niet van toepassing is omdat er geen collega's zijn die de training ook willen volgen, en tot slot zelfstudie toch wel erg mager uitpakt, dan is e-learning zeker een optie. Vooordelen zijn uiteraard:
- Studeren in eigen tempo, op eigen plaats, op zelf te bepalen tijdstippen
- Concentratie op eigen kennisvergaring, geen last van anderen met andere vragen/tempo/leerdoelen
Belangrijkste nadeel is dat de motivatie om het ook tot het eind vol te houden uit uzelf zal moeten komen.

Voor verdere informatie en online inschrijving: ASL Foundation - Online.


Zelfstudie

Zoals helemaal bovenaan aangegeven is de theorie van ASL zeker ook te leren via zelfstudie. Nadeel is wel dat in klassikale trainingen aandacht is voor praktijkervaringen en er altijd de mogelijkheid is om vragen te stellen. Toch, zeker als het uit eigen zak moet worden betaald, is zelfstudie zeker te overwegen.

Vooor verdere informatie: ASL Foundation - Zelfstudie.
 
  2002-2019 Tot Z Diensten BV  (Zie ook Tot Z Diensten BV voor contactgegevens.)
 
 
Bron voor bepaalde inhoudelijke beschrijvingen: ASL BiSL Foundation