aslfoundation


 

ASL Foundation - Home

Welkom bij de website ASL Foundation.nl. Deze site biedt, zoals de naam al doet vermoeden, informatie over ASL, een framework voor applicatiemanagement. Naast informatie kunt u hier ook cursussen ASL vinden. Deze worden zowel op basis van In Company, als via Open Inschrijving verzorgd.

Let op! Dit is geen website die onder verantwoordelijkheid valt van de ASL BISL Foundation, de stichting die in Nederland het ASL- en BiSL-gedachtengoed beheert en verder uitdraagt. De site van hen is te vinden onder ASL BISL Foundation en zeker ook een bezoek waard. We hopen dat u met informatie van beide, en wellicht nog veel meer andere sites, uw voordeel zult kunnen doen.


Introductie ASL

ASL is het enige framework dat een beschrijving geeft van werkzaamheden die op het gebied van applicatiemanagement moeten worden uitgevoerd. Op deze site vindt u een (korte) beschrijving van de processen, de activiteiten en de termen binnen ASL. Een uitgebreide beschrijving hiervan is te vinden in meerdere boeken, die u waarschijnlijk al kent. Op de pagina Boeken is een overzicht hiervan te vinden. Op deze website is het de bedoeling dat vooral praktijkervaringen worden beschreven en voorbeelden van ASL in de praktijk gegeven. Het doel van de website is om de kennis die reeds op het gebied van ASL voorhanden is, aan te vullen met eigen kennis van Tot Z Diensten BV en ieder ander die bereid is kennis te delen op dit gebied.


ASL in de praktijk

ASL is voor het eerst beschreven in 2002 en talloze organisaties hebben sindsdien (delen van) ASL in de praktijk toegepast. Ook in ITIL is verspreid in het hele materiaal het nodige te vinden over applicatiebeheer. Ten tijde van de beschrijving van ASL was ITIL versie 2 in zwang, en daarbinnen was ook een apart onderdeel over applicatiebeheer te vinden. Toch biedt ASL, en nu ook ASL 2, meerwaarde ten opzichte van ITIL. Juist omdat applicaties toch een specifiek onderdeel vormen binnen IT, vergt ook het beheer ervan een specifieke aanpak. Omdat ASL de focus geheel op applicatiebeheer heeft gelegd, is dit framework toch, ook na de komst van ITIl v3, te verkiezen boven het uitsluitend gebruik van ITIL voor applicatiebeheer. Overigens zijn de meeste bedrijven inmiddels in de fase beland dat een (eigen) mix van ITIL en ASL wordt toegepast. En dat blijkt in de praktijk een goed werkbare situatie op te leveren.

Verschillen ASL en ASL 2

In 2002 vond de lancering van ASL plaats. In 2009 is een update uitgevoerd, die de naam ASL 2 heeft gekregen. De update is gebaseerd op ervaringen die in de praktijk met ASL zijn opgedaan, om de aansluiting van ASL op die praktijk te waarborgen en waar mogelijk te vergroten.

De verschillen tussen ASL en ASL 2 zijn niet heel groot; er zijn enkele processen gesplitst danwel samengevoegd, enige termen zijn aangescherpt en de focus van het geheel is wat opgeschoven. Alles bij elkaar is de kern van ASL, zoals deze in 2002 is beschreven, geheel overeind gebleven. Dat is overigens niet heel verwonderlijk, want de eerste versie van ASL bleek al goed te matchen met applicatiebeheer in de praktijk. En dat was natuurlijk al een indicatie dat ASL met relatief kleinere aanpassingen als ASL 2 in de komende jaren ook van nut kan zijn in heel veel bedrijfsomgevingen.
 
  2002-2018 Tot Z Diensten BV  (Zie ook Tot Z Diensten BV voor contactgegevens.)
 
 
Bron voor bepaalde inhoudelijke beschrijvingen: ASL BiSL Foundation